References

Antal, Daniel. 2019a. “Private Copying in Croatia.” https://www.zamp.hr/uploads/documents/Studija_privatno_kopiranje_u_Hrvatskoj_DA_CEEMID.pdf.
———. 2019b. Správa o slovenskom hudobnom priemysle.” https://doi.org/10.17605/OSF.IO/V3BE9.
———. 2019c. “The Competition of Unlicensed, Licensed and Illegal Uses on the Markets of Music and Audiovisual Works [A szabad felhasználások, a jogosított tartalmak és az illegális felhasználások versenye a zenék és audiovizuális alkotások hazai piacán].” Artisjus - not public.
Antal, Dániel. 2015. “Javaslatok a Cseh Tamás Program pályázatainak fejlesztésére. A magyar könnyűzene tartós jogdíjnövelésének lehetőségei. [Proposals for the Development of the Cseh Tamas Program Grants. The Possibilities of Long-Term Royalty Growth in Hungarian Popular Music].” manuscript.
Eurostat. 2014. Towards a Harmonised Methodology for Statistical Indicators — Part 1: Indicator Typologies and Terminologies. 2014th ed. Vol. 1. Towards a Harmonised Methodology for Statistical Indicators 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-011.
InfoCuria. 2014. OSAOchranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. v Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. Case C‑351/12.” http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150055&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1996526.
———. 2017. Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra /Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome.” http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-177/16.
Kotzeva, Mariana, Anton Steurer, Nicola Massarelli, and Mariana Popova, eds. 2017. Towards a Harmonised Methodology for Statistical Indicators — Part 2: Communicating Through Indicators. 2017th ed. Vol. 2. Towards a Harmonised Methodology for Statistical Indicators 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-17-001.
PwC. 2008. “Valuing the Use of Recorded Music.” IFPI PricewaterhouseCoopers. http://www.ifpi.org/content/library/valuing_the_use_of_recorded_music.pdf.